Flyturen
Syklene gikk greit om bord når vi dro fra Torp. Vi måtte snu pedalene og sette styret på tvers. Vi slapp dessuten ut luften av dekkene.

Syklene gikk gratis begge veier. Sånn er det nok ikke lenger.

Været
Vi hadde stort sett bra vær. Jeg tror ikke vi hadde mer en ordentlig regnværsdag. Noen dager var det veldig varmt. Vi trodde kanskje at vinden skulle bli et problem. Det ble den ikke. 

Formen
Ærlig talt. Er du ikke i form til å sykle i Nederland så er det på tide å snakke med legen. 

Drikkevann
Du må nok regne med å kjøpe mye av det du skal drikke. Vann fra springen er selvfølgelig drikkbart, men ikke like godt over alt. Dessuten blir det jo fort varmt da.

Det er viktig å drikke nok. Dette gjelder enten det regner eller er sol. Du blir utrolig slapp dersom du bommer på dette. 

Offentlig transport
Vi tok tog og ferger. Det var, naturlig nok, aldri noe problem å få syklene med på fergene. 

Vi tok dessuten tog fra Texel og inn til Amsterdam samt fra Amsterdam til Schiphol på avreisedagen. Toget fra Texel til Amsterdam gikk greit bortsett i fra at det var vanskelig å komme av. Vi kom til Amsterdam ved arbeidstidens slutt og det sto tett med folk som skulle på toget der vi skulle av. Vi ga oss imidlertid ikke. Ingen slapp på før vi kom av og til slutt var det en ung dame som så problemet å begynte å rydde plass til oss. Da gikk det greit. 

Rulletrapper er noen ganger eneste vei ut av togets undergrunnsstasjon og dette krever litt trening. Det heter rulletrapp, men det er allikevel ikke tilpasset baklengs rulling ned trappa. De tunge syklene har det med å steile i trappa, men det går gjerne greit om en er oppmerksom på problemet. Det er best å ta en sykkel av gangen slik at en er to om hver sykkel i trappa. 

Overnattingene
Vi hadde ikke forhåndsbestilt noe på denne turen. Det var aldri noe problem. 

Vi brukte Bed & Breakfast når vi fant noe, men dette er mindre vanlig i Nederland enn i Wales, Skottland, Sveits og Danmark. Det er imidlertid ganske tett med hoteller. 

Vi teltet når det passet og vi følte oss i form til det. Det er ikke så veldig mange teltplasser i Nederland, men vi fikk allikevel teltet en god del. Standarden varierte, men vi var aldri misfornøyd. Selv på en ubemannet plass var standarden absolutt brukbar. 

Hotellene er stort sett bra. Bedre enn i Wales og Skottland, men det kan jo ha vært tilfeldigheter. 

Språket
Vi klarte oss bra med vår engelsk. 

Skriftlig materiale som ble utlevert på postkontorene var imidlertid stort sett på Flamsk. Dette gjaldt også for tekst på kart. Litt tungt selv om en kan skjønne noe. 

Nederland
Nederland er kanskje ikke verdens mest spennende land å sykle i, men det er stort sett rent og pent. Dessuten er landet nesten kjemisk fritt for motbakker. I alle fall lange. 

Nederland har ingen allemannsrett og vi så ingen som overnattet i telt utenom teltplassene.

Sykkelruta • Rutenettet 

Fra tidligere er vi vant til å følge typiske sykkelruter. Slike er det lite av i Nederland. Unntakene er Nordsjøruten og en rute som går fra Amsterdam og østover mot og inn i Tyskland. Ingen av disse passet for oss.

Det Nederland har masse av er sykkelveier. De er som norske bilveier. Du vet hvor du skal og legger opp ruta etter det. Det går alltid en eller flere sykkelveier dit du skal. Alltid... Derfor har de heller ingen forståelse for behovet vårt — lengre merkede ruter. 

Sykkelveinettet er minst like godt merket som bilveinettet. Alle større kryss har egne lys for syklistene. Skal du til Sneek så kan du følge sykkelskiltene til Sneek og du er sikret veldig effektiv rute med asfaltert sykkelvei av god standard. 

... men du skal ikke følge disse skiltene. Du er på ferie. Da er det ikke alltid morsomt å sykle langs motorveiene. Legg opp dine egne ruter etter sykkelkartene. Det finnes alltid andre og mer interessante ruter og du får fort erfaring i hvordan du finner dem. 

Landskapet i Nederland byr kanskje ikke på allverdens variasjon, men landet er veldig spesielt. Vi lærte veldig mye om kampen mot havet og hvordan landet er bygget. En bør få med seg en eller to av polderne, men landsbyer og terreng er litt kjedelige her. Det blir mye mer interessant når en finner de gamle byene i gamle Nederland. 

Sykkelruta • Rutevalget
Vi la altså opp ruta fra dag til dag i henhold til en overordnet tids- og retningsplan. Vi valgte veier som ikke gikk langs hovedveiene og vi fant flere interessante veistrekninger som viste landet fra sine beste sider. 

Veistandarden veldig god. Trafikken var aldri noe problem. Der det var trafikk var det sykkelveier også. Enkelte steder var det ekstremt. Parallelt hadde du bilveien, gangveien, sykkelveien og ridestien! Bilveien var asfaltert, gangveien var steinlagt, sykkelveien var asfaltert og ridestien var sand/grus.

Nederland er flatt. Dermed kan det bli kjedelig. Det som gjør et land interessant er menneskene og landets særpreg. Særpreget finner du i landet under havet, kontrasten mellom nytt og gammelt land, de gamle byene (spesielt de som har vært kystbyer) i det «gamle Nederland» og på øyene. 

Sykkelruta • Kartene
Vi hadde med oss Lonely Planets Nederlandsbok. Denne brukte vi nesten ikke. Den er nok interessant for de som er mer kulturinteresserte enn oss. Sykkeldelen er null verdt. 

Kartene fra ANWB, og for så vidt andre nederlandskart vi så, hadde en stor ulempe. Det burde vært et oversiktskart på utsiden som viste oss hvilken del av Nederland det aktuelle kart dekket. For oss tok det mye tid å finne hvilke vi trengte. Hvordan skulle vi vite om vi hadde behov for Twente/Salland eller Flevoland? 

Sykkelruta • Skiltingen
Veldig bra de aller fleste steder. En skal bare venne seg til at det ikke merkes med sykkelrute nr. 8 etc. Det er mere som våre bilveier (Utrecht 12 km). En skal dessuten være klar over at det er den korteste og mest motorveipregede sykkelveien som er skiltet. Bruk kartet for å finne den koseligste veien.